Genesi Ekmeklik Tahıl Ürünleri

Genesi Ekmeklik Tahıl Ürünleri

Orijini
Genesi(Triticum aestivum L) İtalya orijinli ekmeklik bir çeşit olup İtalya’da 2008 yılında tescil edilmiştir. 2011 yılında üretim izni alınmış, tescil denemeleri devam etmektedir.
 
Başak yapısı
Başak yapısı kılçıksız, başak rengi beyaz, dane dökmez ve harman olma kabiliyeti iyidir.
 
Dane özellikleri
Dane rengi kırmızı, dane yapısı "sert" ekmeklik buğday sınıfına girer. İri danelidir.
 
Tarımsal özellikleri ve yetiştirme tavsiyeleri
"Kışlık gelişme" tabiatlı, Orta-Erkenci bir çeşittir. Vernalizasyon ihtiyacı vardır.
 
Sapı sağlamdır, yatmaz. Sulanan alanlarda performansı yüksektir.
 
Genesi’nin kardeşlenmesi yüksektir. Dekara atılacak tohumluk miktarı mibzer ile ekimde 20-22 kg/da önerilir. Fazla tohum kullanıldığında kardeş başakları küçük kalır.
 
Orta Anadolu, Batı ve Doğu geçit bölgeleri, İç Ege, Marmara ve bilhassa Trakya kesimi, Doğu Anadolu, sahil bölgelerinin yüksek yaylalarında, Güneydoğu Anadolu bölgesinin kuzey kesimlerinde başarı ile yetiştirilebilir.