Enola Buğday Tohumu

Morfolojik Özellikleri : Beyaz başaklı kılçıklı bir çeşittir, başakları uzun olup yarı eğik yapıdadır. Bitki boyu 80-85 cm‘dir. Danesi çok iri, kırmızı renkli ve sert - yarı sert yapıdadır. Orta erkenci bir çeşittir.
 
Tarımsal Özellikleri :Çok güçlü bir çeşit olup yüksek verimli, kaliteli, hastalıklara dona ve kuraklıklara dayanıklılığı mükemmeldir. Her türlü toprak yapısına ekimi tavsiye edilir. Verim potansiyeli 450-850 kg/da. Kullanılacak tohumluk miktarı m‘ye 450-550 (20-22 kg/da.) Uygulanacak gübre miktarı 15 kg/da saf azot olacak şekilde yapılmalıdır. Hizmeti çok sever, her verilen ek besileri verime ve kaliteye yansıtır.
 
Kalite Özellikleri :Bin dane ağırlığı 44-46 gr Hektolitre 80-83.2 Protein14-16,5 Gluten 35-44.6 Gluten endeksi 88-93 Enerji 360-400 arasındadır.
 
Patolojik Özellikleri :Küllenmeye, kök hastalıklarına ve kahverengi pasa mutlak dayanıklıdır. Diğer paslara mukavimlidir.